Menu

Electronic Data Interchange

EDI - Uspešna implementacija elektronskih faktura (INVOIC tip poruke) za SAP iDOC sistem i puštanje u produkciju za Idea-Nelt.

Na vrh