Menu

EDI ukratko

Šta je EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) je standard za komunikaciju između informacionih sistema. Kao što e-mail omogućava razmenu informacija među ljudima, tako EDI prenosi informacije koje razumeju informacioni sistemi. Njegovim uvođenjem se eliminiše potreba za slanjem dokumenata faksom ili poštom i njihovim prekucavanjem, čime nestaje jedna cela kategorija problema i nesporazuma i štedi se na troškovima. Suština je jednostavna: ako jedna firma u svom sistemu kreira, recimo, porudžbinu za drugu firmu, ta porudžbina će se pojaviti u sistemu druge firme. pročitaj više...

EDIFACT i konverzija

U EDI komunikaciji je kao i u e-mail razmeni potrebno ili da oba učesnika razumeju isti jezik ili da postoji prevodioc. Najrasprostaranjeniji "zajednički jezik" za EDI je standard EDIFACT koji je definisan da pokrije što širi spektar upotreba i samim tim je relativno komplikovan. Eight Bit i e-Integration kao EDI provajder  nude svojim korisnicima standardno i uslugu prevodioca: ako korisnik već ima mogućnost da prima ili šalje dokumente u određenom formatu, postoji opcija pravljenja konverzije iz tog formata u EDIFACT. Konvertor se ugrađuje u EDI kliring centar i u tom trenutku korisnik može da razmenjuje tu vrstu dokumenta sa bilo kojim drugim EDI korisnikom povezanim na bilo kog EDI provajdera.

Vrste dokumenata

EDIFACT standard podržava veliki broj različitih poslovnih dokumenata. U svetu se najviše razmenjuju porudžbine, otpremnice i fakture i to je za veliku većinu korisnika dovoljno. Od ostalih tipova dosta su zastupljeni cenovnici, izveštaji o prodaji kao i inventar liste, a postoje i poruke koje automatizaciju dovode do najvišeg nivoa, kao što su na primer poruke za potvrdu prijema robe, promenu porudžbine, najavu isporuke, plaćanja, itd. U razmeni se retko koriste sve mogućnosti koje određena poruka pruža već se prenose samo neophodne informacije, što dodatno olakšava povezivanje. (Na primer, u određene vrste poruka moguće je smestiti različite logističke podatke koji definišu način transporta a koji većini korisnika nisu neophodni). pročitaj više...

Koristi

Samim tim što sistemi komuniciraju bez intervencije ljudi postiže se veća udobnost i pouzdanost u radu. Krajnji korisnici sistema i dalje mogu da vide sadržaj dokumenata u samoj aplikaciji, ali više nije potrebno da ih oni unose u sistem ili šalju putem mail-a, faksa i tome slično. Ovim se ostvaruje ne samo ušteda na vremenu potrošenom na prekucavanje već i zbog eliminacije kako grešaka tako i nesporazuma: ono što jedan EDI korisnik pošalje, garantovano se pojavljuje kod primaoca. S obzirom da je prosečna pretplata za EDI konekciju reda veličine prosečne pretplate za internet konekciju, jasno je da je i novčana ušteda prilična. pročitaj više...

Kako se povezati?

Povezivanje na EDI je relativno jednostavno: najveći zahvat je modifikacija korisnikovog informacionog sistema da podrži prijem ili slanje određene vrste dokumenata - a i to je neophodno samo ako podrška već nije prisutna. Poruke se primaju i/ili šalju u vidu fajlova koji se razmenjuju sa e-Integration EDI kliring centrom. Naša preporuka je da klijent instalira našu AS2 klijentsku aplikaciju koja ovu razmenu potpuno automatizuje, a osim toga je i najsigurniji i najpouzdaniji način komunikacije. Fajlovi mogu sadržati podatke u proizvoljnom formatu, a najbrža i najjeftinija opcija je da se koristi neki od formata čiju konverziju e-Integration podržava: mi u te svrhe preporučujemo korišćenje eRDS formata koji je kranje jednostavan. Najčešće se za početak uvodi jedan tip dokumenta, i u velikoj većini slučajeva su to upravo porudžbine, koje su po strukturi i najjednostavnije. pročitaj više...

Pouzdanost

e-Integration EDI serveri nalaze se u prostorijama Level 3 provajdera u Dizeldorfu koji je jedan od većih internet provajdera u Evropi. Za svaku od celina sistema sistema postoje rezervni serveri spremni da preuzmu funkciju ako primarni zataji, a takođe postoji kopija kompletnog sistema na rezervnoj lokaciji u prostorijama e-Integration-a u Ratingenu. Sa ovako postavljenom infrastrukturom praktično je nemoguće da dođe do prekida u radu, i dostupnost servera je 99,99%. Ipak, i pored toga, firma poseduje i osiguranje protiv eventualne štete nastale na strani korisnika zbog gubitka podataka.

Dodatne usluge

EightBit i e-Integration nude klijentima vrlo širok spektar usluga. U oblasti EDI razmene podataka praktično sve vrste komunikacije su podržane, od konverzija u i iz različitih formata podaka kao što su Excel i PDF preko starijih digitalnih kanala komunikacije kao što je X.400 pa sve do faksa i pošte... Podvlačimo da je u slučaju Excel i PDF fajlova kao i faksa podržana dvosmerna komunikacija, dakle i slanje i prijem: ako vaš partner ima mogućnost da šalje samo faksove ili PDF-ove te informacije svejedno mogu da prođu kroz e-Integration clearing centar i da se pojave u vašem sistemu kao standardna EDI poruka. Kao proširenje usluge razmene podataka, e-Integration nudi i uslugu digitalnog potpisa i arhiviranja dokumenata, s obzirom da je takođe zvanični sertifikacioni autoritet.

Sa svoje strane, EightBit zaokružuje sliku time što se koncentriše na lokalni, "in house" aspekt poslovanja: s obzirom da je naša primarna orijentacija razvoj poslovnih informacionih sistema, u mogućnosti smo da upotpunimo EDI rešenja izradom funkcionalnosti koje su potrebne na samoj lokaciji klijenta. Bilo da je u pitanju podrška kompletnom poslovanju (u kom slučaju nudimo naše gotove ERP/CRM aplikacije) ili dopuniti funkcionalnost postojećeg sistema (npr. implementirati B2B ili B2C web portal za partnere koji nisu EDI povezani ili uraditi samo neki aspekt razmene podataka), EightBit poseduje iskustvo i tehničko znanje da na  visokokvalitetan način ispuni i najteže zahteve.

EDI Reference

Nemačka kompanija e-Integration je jedan od najvećih EDI provajdera u Evropskoj Uniji, firma koja je kao nekadašnji deo Dojče post bila pionir u razvoju EDI i čiji stručnjaci su učestvovali u definisanju samog standarda. Na teritoriji EU, SAD i Kanade e-Integration ima oko 6.500 povezanih firmi. Među za nas poznatijim klijentima nalaze se Metro Group, DM, British Petrol, Siemens, DHL, Lidl, Kuehne & Nagel, Karstadt, Vaillant, Unilever, Springer, itd...

Na vrh