Menu

Najčešća pitanja

Koji su preduslovi za uvodjenje EDI-ja?

Pored članstva u GS1 organizaciji (i uzimanja GLN i EAN kodova) i odabira vašeg EDI provajdera, potrebno je da obezbedite internet konekciju i to je sve ako ste mali dobavljač koji koristi webEDI usluge. U slučaju da želite potpuno automatizovan sistema potrebna je i mala dorada na vašem ERP rešenju koja bi omogućila import i eksport podataka u odredjenom formatu.

Koliko EDI košta?

Inicijalna cena uvodjenja EDI-ja uopšte nije velika ako se uzmu u obzir uštede koje se pritom postižu. Naša ponuda zavisi i od nivoa usluge koju ste izabrali. Na primer, ukoliko ste izbrali WebEDI opciju inicijalna cena iznosi 1 EUR, a ukoliko ste izabrali EDI Classic inicijalna cena iznosi 300 EUR. Pored ovoga, u oba slučaja postoji i varijabilni mesečni trošak koji direktno zavisi od količine isporučenih i iskonvertovanih dokumenata. Kompletan cenovnik možete skinuti ovde.

Za uvođenje EDI-ja potrebna je određena intervencija na mom informacionom sistemu. Moguće je da to neće proraditi "iz prve", da li ću zbog toga nepovratno izgubiti dokumente?

U generalnom slučaju ne: na primer, informacioni sistemi koje koriste trgovinski lanci često imaju mogućnost rada u testnom režimu. U tom periodu, tokom uspostavljanja i provere EDI komunikacije, poruke se šalju i dalje metodom kojim su se slale do tada (faks, e-mail...) paralelno sa slanjem putem EDI-ja. Na taj način korisnik ima mogućnost da proveri da li je sve korektno implementirao.

Da li uvođenje EDI-ja nameće krutu disciplinu po pitanju razmenjenih dokumenata? Na primer, šta se dešava ako ne mogu da isporučim porudžbinu koju sam primio preko EDI razmene?

EDI je samo jedan vid prenosa podataka. Korisnika ništa ne sprečava da na primer u dogovoru sa poručiocem otkaže primljenu porudžbinu, ili čak da mu poručioc izdiktira novu porudžbinu telefonom. Ali ako je potrebno da se zvanično evidentira promena dokumenta, postoje posebne EDI poruke za to. Na primer, postoje EDI poruke za promenu i potvrdu porudžbine, ali to je samo viši nivo automatizacije. EDI u suštini služi da na efikasan način prenese podatke iz jednog sistema u drugi, a šta će se dalje sa njima dešavati nije u njegovoj nadležnosti. Sa druge strane, EightBit u partnerstvu sa e-Integration-om nudi usluge digitalnog potpisivanja dokumenata, čime se garantuje da sadržaj dokumenta nije menjan: ali to je već druga tema.

Zašto EDIFACT a ne XML?

XML je samo standard za "pakovanje" podataka, on ne definiše značenje podataka koji se prenose. Postoji beskonačan broj načina na koji podaci o npr. fakturi mogu da se spakuju u XML, ali samo jedan način da se spakuju u EDIFACT.

Zašto EDIFACT a ne neki drugi standard (GS1 XML, CIMP, OAGI)?

Razlog je praktične prirode: EDIFACT je format koji je najrasprostranjeniji i maltene svi ga razumeju. Ovo pitanje bi donekle moglo da bude ekvivalentno pitanju "Zašto engleski a ne esperanto?". Esperanto jeste definisan kao univerzalni jezik, ali engleski je taj koji svi razumeju, prema tome on je standardan. Međutim, e-Integration kliring centar je tako napravljen da EDI korisnik uopšte ne mora da ima dodirnih tačaka sa EDIFACT-om: njemu je omogućeno da razmenjuje podatke u formatu koji njemu odgovara.

Zašto neko ne bi sam implementirao kod sebe konverziju iz EDIFACT-a ili u EDIFACT i primao poruke direktno umesto preko provajdera?

Ovo je potpuno legitimna opcija: postoje čak ERP aplikacije koje mogu same da primaju direktno EDIFACT poruke. Međutim, razlozi za i protiv su slični razlozima za, recimo, držanje svog web ili e-mail servera. Za tako nešto vam je potrebna kvalitetna infrastruktura, internet konekcija i serveri koji su dostupni preko 99% vremena, stručno i obučeno osoblje itd. a to je možda suviše skupo da bi se održavala jedna EDI veza: neuporedivo je jeftinije iznajmiti tu uslugu od provajdera koji svoje troškove deli na više hiljada korisnika i može da angažuje vrhunske administratore, servere i komunikacionu opremu i da ih stalno unapređuje.

Da li podržati "in house" format ili format vašeg EDI provajdera?

Svaki "in house" format bilo vaš ili vašeg EDI provajera je uproščeniji od samog standarda, što je svojevrsna prednost jer se ne gubi vreme na razvoj na podršku za funkcionalnosti koje se ne koriste. U slučaju korišćenja vašeg internog formata, problem može da nastane kada se ustanovi da je potrebno menjati strukturu formata jer nije dobro strukturiran ili ne sadrži sve potrebne informacije ili je ponovo u fazi da mora detaljno da se istestira. Generalno, EDI provajderi imaju više iskustva u razmeni EDI poruka i poznaju mnogo različitih standarda koji su višegodišnjim korišćenjem dovedeni do savršene upotrebiljivosti, istestirane kroz milione uspešnih transakcija. Stoga smatramo da je ipak bolja varijanta podržati predloženi "in house" format vašeg EDI provajdera, čime kompletna odgovornost pada na njihov teret.

Na vrh