Menu

Rešenja

1. EDI4every1

Web portal - Rešenje idealno za male dobavljače, zahteva minimalnu izmenu poslovnog procesa, ne zahteva finansijska ulaganja. Predstavlja Web portal na kojem se nalaze sve poruke izmedju vas i vaših klijenata. Preduslov za korišćenje je da posedujete računar i konekciju prema Internetu.

edi4every1

Korisnički interfejs je vrlo lak za korišćenje i sadrži sledeće funkcionalnosti:

  • pregled i lista primljenih porudžbina
  • podržava više statusa porudžbine
  • odgovori na porudžbine
  • kreira otpremnice, uključujući i merne jedinice – SSCC, kreiranje Barcode nalepnica
  • slanje otpremnica i faktura preko CC
  • pregled i štampa porudžbina, otpremnica, faktura
  • export svih podržanih dokumenata u pdf formatu
  • export pordžbina u xml formatu
  • obaveštenje o primljenoj porudžbini putem e-mail-a

EDI4every1 - podržava srpski, engleski i nemački jezik.
Dodatne informacije i video demo http://www.8bit.rs/video/WebEDI-video1.wmv

2. EDI Classic

Rešenje idealno za srednje i velike dobavljače, predstavlja potpuno automatizovano rešenje gde dobavljač direktno u svoj informacioni sistem dobija porudžbinu od trgovinskog lanca, u formatu prilagodjenom za njegov sistem.

Radi lakšeg opisa procesa, na slici se vidi šematski prikaz procesa razmene dokumenata izmedju trgovinskog lanca kao poručioca i dobavljača kao isporučioca robe. ( ili bilo koja dva partnera). Takodje radi lakšeg opisa objašnjen je samo pristup sa jedne strane, tj. gledano sa strane gde je jedna strana naš direktni klijent a druga ne.

Opis procesa

Porudžbina (tip poruke ORDERS) koja dolazi sa strane trgovinskog lanca, dolazi do našeg kliring centra (Clearing Center), gde se konvertuje u format koji je pripremljen i unapred dogovoren za vaš sistem i prenosi se do vas AS2 protokolom za koji je odgovorna AS2 servis-aplikacija koja se predhodno instalira na vašem serveru koji je dostupan sa Interneta.

ediClassic

Tako primljena poruka u eRDS formatu* se importuje u vaš sistem. Import podataka treba da realizuje firma koja vam je implementirala informacioni sistem, a mi obezbeđujemo kompletnu dokumentaciju sa detaljnim informacijama o strukturi eRDS isporučenog fajla i stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja. Kompletno procesiranje i konverzija podataka se vrši u našem kliring centru sa proverenim mehanizmima koji su u dugogodišnjoj eksploataciji čime vas oslobadjamo dodatnog programiranja, praćenja raznih standarda i samim tim i velike mogućnosti greške. EDI Classic garantuje isporuku poruke, a u slučaju bilo kakvog problema sa isporukom poruke sistem će automatski prijaviti grešku i vama i vašem klijentu.

Korišćenjem EDI Classic postajete EDI kompatibilni sa svima koji podržavaju EDI, bili oni naši klijenti ili klijenti drugih EDI provajdera.

* U slučaju da želite da se koristi vaš interni format kroz vaš postojeći import sistem, onda je za to potreban poseban dogovor u zavisnosti od razvijenosti i mogućnosti pomenutog internog formata.

Na vrh