Menu

EDI

Children categories

EDI u praksi

EDI u praksi (6)

Trgovinski lanci koji posluju na tržištu Srbije (kako strani tako i domaći) uveli su EDI koristeći različite provajdere i različite globalne standarde u razmeni. Radi lakšeg razumevanja, ispod možete videti konkretne šematske primere iz domaće prakse.

View items...

METRO Cash & Carry

Maloprodajni trgovinski lanac – METRO Cash&Carry je jedan od pionira i glavnih pokretača razvoja elektronske razmene dokumenta u Evropi. Za svoje potrebe je još davnih dana implementirala EDI u saradnji sa nekoliko EDI provajdera. Trenutno je u saradnji sa kompanijom Comarch, i na područiju Srbije razmenjuju dva tipa dokumenta: orders i desadv.

LILLY drogerie

Maloprodajni trgovinski lanac – Lilly drogerie je implementirala EDI za svoje potrebe sa nama u saradnji. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje otpremnica od dobavljača. Format u koji se razmenjuje izmedju EDI provajdera je EDIFACT EANCOM D.01B.

Mercator

Maloprodajni trgovinski lanac – Mercator S je implementirala EDI u saradnji sa kompanijom mStart za svoje potrebe. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje faktura od dobavljača. Format u razmeni izmedju kompanije mStart i ostalih EDI provajdera je OAGIs.

IDEA

Maloprodajni trgovinski lanac – IDEA je implementirala EDI u saradnji sa kompanijom mStart za svoje potrebe. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje faktura od dobavljača. Format u razmeni izmedju kompanije mStart i ostalih EDI provajdera je OAGIs.

DM drogerie

Maloprodajni trgovinski lanac – DM drogerie je implementirala EDI funkcionalnost još davnih dana u saradnji sa Austrijskim EDI provajderom, kompanijom Editel. Podržani tipovi dokumenata (kod nas u Srbiji) su: orders i desadv, a format razmene je EDIFACT EANCOM D.96A (za oba tipa poruka).

DIS

Maloprodajni trgovinski lanac – DIS je implementirao EDI u saradnji sa komapnijom Panteon Plus. Za sada je elektronski podržano slanje porudžbenica ka dobavljačima i primanje faktura od dobavljača.

Cenovnik

1. EDI4every1

Korisnici koji se odluče za web EDI uslugu, što je dobro rešenje za male dobavljače, inicijalno treba da plate iznos od 1 evra za usluge podešavanja unutar našeg sistema i mesečne troškove u zavisnosti od broja poruka po sledećoj tabeli:

Broj poruka / mesec Cena (Evro)
< 50 poruka 20,00
51 - 100 poruka 30,00
101 - 200 poruka 50,00
>201 poruka 0,20 x broj poruka

2. EDI Classic

Korisnici koji se odluče za ovu uslugu, imaju nekoliko otvorenih opcija u zavinosti od njihove odluke o načinu povezivanja. Cena za inicijalno povezivanje je sledeća:

Opis usluge Cena (Evro)
EDI CLASSIC
Podrazumeva – setup*, mapiranje master podataka u Clearing centru, konsalting pri importu, uz obezbeđivanje kompletne tehničke dokumentacije za eXML ili eRDS standard, e-mail i telefonsku podršku radnim danima od 09-17h
150,00
EDI eAS2 Client
Opciono - podrazumeva – setup, dokumentaciju za instalaciju i korišćenje
150,00
Opciono – godišnji iznos za održavanje (nove verzije) 50,00

*po jednom tipu poruke

Opšti pojmovi

EDI (Electronic Data Interchange) - predstavlja medjunarodni standard koji omogućava sigurnu i pouzdanu razmenu poslovnih dokumenata u digitalnom obliku. To je zajednički jezik kojim različiti kompjuterski sistemi samostalno razmenjuju porudžbenice, otpremnice, fakture,...

EDIFACT - (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT)) - je medjunarodni EDI standard razvijen pod UN. Predstavlja osnovu za EANCOM standard. Takodje obezbeđuje:

 • Skup sintaksnih pravila za strukturiranje podataka
 • Interaktivan protokol za razmenu
 • Standardne poruke koje omogućavaju razmenu poruka u više zemalja i raznim granama industrije.

EANCOM je podskup GS1 UN/EDIFACT standarda koji obuhvata skup medjunarodno dogovorenih standarda, instrukcija i smernica za elektronsku razmenu dokumenata. Pruža kolekciju samo onih elemenata poruke koji su zahtevani za poslovne aplikacije i zahtevani zbog sintakse (obavezni elementi). Izostavljeni su opcioni elementi koji pokrivaju veoma specifične poslovne zahteve koji su ne relevantni za GS1 korisnike. EANCOM inkorporira u elektronskim porukama GS1 standarde fizičke indentifikacije trgovinskih artikala, logističkih jedinica i globalnih lokacijskih brojeva za indentifikaciju poslovnih partnera. On omogućava integraciju fizičkog protoka robe sa povezanim informacijama poslatim elektronskim putem.

EDI provajder – kompanija koja pruža usluge razmene elektronskih dokumenata pravnim ili fizičkim osobama na način da osigurava sigurnu razmenu dokumenata iz sistema u sistem. Pored ove osnovne usluge, postoji čitav niz usluga u zavisnosti od samog EDI provajdera

GS1 - je međunarodna neprofitna organizacija koja je zastupljena u preko 110 zemalja širom sveta. GS1 pruža standarde kao što su identifikacijski brojevi lokacija (GLN), GTIN kodovi, RFID EPC tehnologija, standarde za elektronske razmene podataka i globalne sinhronizacije podataka (GDSN).
www.gs1yu.org

GLN (Global Localization Number) – je globalni lokacijski broj koji indentifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacijske strukture, kao što su pravne jedinice, funkcionalne jedinice i fizičke jedinice. GLN brojevi se koriste u EDI razmeni za identifikaciju (kupca, prodavca, platioca, transportera, mesto isporuke, itd)

GTIN (Global Trade Item Number) - predstavlja jedinstvenu globalnu šifru za identifikacijsku trgovačkog artikla, razvijen od strane GS1-a, ili jednostavno rečeno predstavlja globalnu šifru artikla. GTIN-ovi mogu biti: EAN-8, EAN-13, UPC-12 i EAN/UCC-14. Svaki od ovih tipova numeracije su izgradjeni na sličan način kombinujući kompanijski prefiks, šifru artikla i kontrolni broj.

Pošiljaoc - Pravna ili fizička lica koje kreira elektronski dokument i šalje ga drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi putem EDI-ja.

Primaoc - Pravna ili fizička osoba kojoj je elektronski dokument namenjen, tj. koja je primaoc dokumenta.

EDI4every1 - Web EDI – usluga koju pruža EDI provajder pravnim ili fizičkim licima koja služi za praćenje poslanih i primljenih elektronskih dokumenata putem EDI-ja. Rešenje idealno za male dobavljače.

EDI Classic - usluga koja pruža potpuno automatizovano rešenje gde dobavljač direktno u svoj informacioni sistem dobija porudžbinu od trgovinskog lanca, u formatu prilagodjenom za njegov sistem. Rešenje idealno za srednje i velike dobavljače.

Kako se povezati?

Samo povezivanje na EDI je relativno jednostavno; najveći zahvat je sama modifikacija korisnikovog informacionog sistema da podrži prijem ili slanje određene vrste dokumenata. Poruke se primaju i šalju u vidu fajlova koji se razmenjuju sa e-Integration EDI kliring centrom.

edi-kako-se-povezatiSlika 1. Shema povezivanja na EDI gledano sa jedne strane

Naša preporuka je da klijent instalira našu AS2 klijentsku aplikaciju koja ovu razmenu potpuno automatizuje, a osim toga je i najsigurniji i najpouzdaniji način komunikacije. Fajlovi mogu sadržati podatke u proizvoljnom formatu, a najbrža i najjeftinija opcija je da se koristi neki od formata čiju konverziju e-Integration podržava. Mi u te svrhe preporučujemo korišćenje eRDS formata koji je kranje jednostavan.
U početku implementacije, najčešće se uvodi jedan tip dokumenta, i u velikoj većini slučajeva su to porudžbine koje su po strukturi i najjednostavnije. Nakon toga idu otpremnice ili fakture, što većinu kompanija sasvim i zadovoljava. Značajnu prednost kod povezivanja predstavlja činjenica da se kreira jedan interfejs prema svim vašim klijentima; jednom uvedeno povezivanje sa našim kliring centrom za odredjeni tip poruke, čini vas kompatibilnim na nivou celog sveta sa svim kompanijama koje su EDI sposobne.

002edi-kako-se-povezatiSlika 2. Jedan interface

Moramo napomenuti da pored internog softverskog rešenja koje koriste, postoje još dva potrebna preduslova za uspešno EDI povezivanje:

 • Posedovanje GLN* i EAN** kodova
 • Internet konekcija (sa statičkom IP adresom)

*GLN - Global location number predstavlja pasoš u EDI svetu
**EAN kod (ili GTIN) - International Article Number predstavlja medjunarodni jedinstvenu barkod šifru artikla

Zamke “in house” EDIFACT standarda

Da li napraviti podršku u svom informacionom sistemu za neki od EDIFACT standardnih formata ili podržati interni format podataka EDI provajdera?
Najbolji odgovor na ovo pitanje se može dati uporednim prikazom prednosti i mana za svaku opciju, kao i nivoom obaveza koje se od vas očekuju.

 1. Odluka da se napravi podrška za neki od standardnih EDIFACT formata.

  Uzećemo na primer poruku tipa ORDERS u samo jednom formatu: EDIFACT Eancom Purchase order message 96A version D. Ova poruka postoji u sledećim verzijama: D93A, D94A, D94B, D95A, D95B, D96A, D96B, D97A, D97B, D98A, D98B, D99A, D99B, D00A, D00B, D01A, D01B, D01C, D02A, D02B, D03A, D03B, D04A, D04B. Pored toga svaka od tih verzija ima odredjeni broj revizija. Sve ovo multiplicirajte sa brojem formata mogućih za ovaj tip poruke i shvatićete zašto postoje provajderi kojima je jedini posao da prate formate, revizije i standarde i da podrže medjusobnu konverziju. Pored ovoga, vaša je obaveza i da obezbedite kanal koji će 24/7 biti operativan za prijem, slanje i validiranje poruka, sa svim podržanim protokolima kao što su FTP, SFTP, AS2, X.400 i drugi. Trošak za održavanje ovakvog servera, servisa i osoblja takodje nije zanemarljiv.

 2. Odluka da se napravi podrška za "in house" format (vaš ili vašeg EDI provajdera)

  Svaki "in house" format bilo vaš ili vašeg EDI provajera je uproščeniji od samog standarda, što je svojevrsna prednost jer se ne gubi vreme na razvoj na podršku za funkcionalnosti koje se ne koriste. U slučaju korišćenja vašeg internog formata, problem može da nastane kada se ustanovi da je potrebno menjati strukturu formata jer nije dobro strukturiran ili ne sadrži sve potrebne informacije ili je ponovo u fazi da mora detaljno da se istestira. Generalno, EDI provajderi imaju više iskustva u razmeni EDI poruka i poznaju mnogo različitih standarda koji su višegodišnjim korišćenjem dovedeni do savršene upotrebiljivosti, istestirane kroz milione uspešnih transakcija. Stoga smatramo da je ipak bolja varijanta podržati predloženi "in house" format vašeg EDI provajdera, čime kompletna odgovornost pada na njihov teret.