Menu

B2C i B2B Web portali

Kataloški Web prikaz robe i usluga sa mogućnošću online naručivanja i prodaje

Business To Consumer (B2C) predstavlja web portal integrisan sa našim ERP rešenjem Cyclone Enterprise, i sadrži logiku za prodaju i kataloški prikaz artikala i usluga krajnjim korisnicima (kupcima) pa je samim tim sve prilagodjeno efektnom vizuelnom prikazu sa ugradjenim naprednim mehanizmima prodaje da bi se korisnici što duže zadržali na web portalu.

Business To Business (B2B) takodje predstavlja web portal integrisan sa ERP Cyclone Enterprise sistemom, i sadrži svu neophodnu poslovnu logiku za dinamički prikaz artikala i lagera i njihovo brzo naručivanje od strane kupaca ili distributera, online, 24/7. Web portal je pravljen sa ciljem da se registrovani kupac ili distributer što kraće zadrži i ostvari porudžbinu, a sa druge strane da ima dovoljnu detaljnost pruženih informacija u vezi robe/usluga koje se prodaju, sa cenovnom politikom prilagodjenoj svakom pojedinačnom klijentu.

Najvažnije osobine i prednosti naših web portala predstavljaju:

  • Mehanizam "korpe" i naručivanja
  • Hijerarhijski prikaz kategorija artikala u drvolikoj strukturi
  • Definicija proizvoljnog broja slika sa automatskim mehanizmom skaliranja i pravljenja sličica prilagodjenih dizajnu
  • Kategorije artikala mogu sadržati proizvoljne atribute koji su primenjivi na artikle kojima pripadaju, te im je moguće definisati pojedinačne vrednosti. Ovim se postiže veoma brzo i precizno napredno pretraživanje po svim svojstvima koje odredjeni artikli mogu imati, čime korisnici brzo dolaze do ciljane grupe artikala koji ih interesuju
  • Pretraživa pripadnost artkala odredjenom proizvodjaču ili brand-u
  • Postojanje „My price“ cenovne politike za registrovane korisnike gde se u realnom vremenu primenjuje rabatna politika za svakog klijenta, ili na nivou kategorija artikala, pa sve do nivoa samog artikla gde je primenjiv procenat ili primenjena cena
  • Prikaz preporučenih i prodajno forsiranih artikala za kategorije koje poseduju veliki broj artikala
  • „Cross selling“ mehanizam za preporuku i prodaju dodatno nudjenih artikala (na primer dodatna oprema i komplementarni artikli u odnosu na izabrani artikal ili kategoriju artikala)
  • Definisanje kampanji/akcija sa promocijama kojima se određeni artikli mogu istaći prilikom ponude i to u unapred zadatom vremenskom periodu
Na vrh